logo

Informacje w formie elektronicznej o aktualnych i najnowszych licytacjach ruchomości oraz nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasza Urban są zamieszczane tylko i wyłącznie na niniejszej stronie internetowej oraz na stronie dedykowanej Krajowej Radzie Komorniczej.