logo

Kancelaria istnieje od kwietnia 2018 roku. Komornik Sądowy Łukasz Urban jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji, studia dzienne. Aplikację ukończył w jednej z najprężniej działających kancelarii komorniczych w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Po egzaminie państwowym podjął pracę w charakterze asesora w apelacji warszawskiej, gdzie zdobył kolejne doświadczenia zawodowe. W 2015 roku wrócił do Rzeszowa i kontynuował asesurę, a w 2017 roku podjął decyzję o założeniu własnej kancelarii.

Kancelaria ma bezpośredni dostęp do:

  • elektronicznych ksiąg wieczystych (wyszukiwanie, dokonywanie wpisów),
  • portalu usług elektronicznych PUE ZUS (zapytania o płatników składek),
  • portalu ePUAP (korespondencja z urzędami drogą elektroniczną),
  • portalu e-Sąd (prowadzenie spraw złożonych drogą elektroniczną),
  • portalu CEiDG (centralna ewidencja działalności gospodarczej),
  • centrum personalizacji danych MSWiA (zapytania o dane adresowe i osobowe),
  • elektroniczny CEPiK (zapytania o pojazdy),
  • system Ognivo (zapytania o rachunki bankowe - banki komercyjne i spółdzielcze, e-zajęcia),
  • KIR - Szafir (podpis elektroniczny).

Komornik Sądowy Łukasz Urban posiada duże doświadczenie w egzekucji sądowej, często stosuje nieszablonowe metody prowadzenia postępowań egzekucyjnych - szczególnie tych, w których dłużnik ewidentnie uchyla się od obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie są mu obce czynności z udziałem funkcjonariuszy policji, straży granicznej, zarządzenia otworzenia mieszkania oraz innych pomieszczeń, odbieranie ruchomości itp.