logo

Kancelaria istnieje od kwietnia 2018 roku. Komornik Sądowy Łukasz Urban jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji, studia dzienne. Aplikację ukończył w jednej z najprężniej działających kancelarii komorniczych w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Po egzaminie państwowym podjął pracę w charakterze asesora w apelacji warszawskiej, gdzie zdobył kolejne doświadczenia zawodowe. W 2015 roku wrócił do Rzeszowa i kontynuował asesurę, a w 2017 roku podjął decyzję o założeniu własnej kancelarii.

Kancelaria ma bezpośredni dostęp do:

  • elektronicznych ksiąg wieczystych (wyszukiwanie, dokonywanie wpisów),
  • portalu usług elektronicznych PUE ZUS (zapytania o płatników składek),
  • portalu ePUAP (korespondencja z urzędami drogą elektroniczną),
  • portalu e-Sąd (prowadzenie spraw złożonych drogą elektroniczną),
  • portalu CEiDG (centralna ewidencja działalności gospodarczej),
  • centrum personalizacji danych MSWiA (zapytania o dane adresowe i osobowe),
  • elektroniczny CEPiK (zapytania o pojazdy),
  • system Ognivo (zapytania o rachunki bankowe - banki komercyjne i spółdzielcze, e-zajęcia),
  • KIR - Szafir (podpis elektroniczny).

Komornik Sądowy Łukasz Urban kontakt z egzekucją sądową ma od stycznia 2011 roku. Do każdej prowadzonej w swojej kancelarii sprawy podchodzi indywidualnie. W sprawach pilnych przyjmuje interesantów poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania. Nie są mu obce czynności z udziałem funkcjonariuszy policji, straży granicznej oraz jeżeli cel egzekucji tego wymaga, podejmowanie czynności, które ustawodawca wymienia w art. 814 kodeksu postępowania cywilnego.